Investeer in onze afvalplastic vloot!

Van

Afval

tot

Zeilvaart

Onze droom

Waar staan we nu?

leg ook een lading vast

De opbrengsten vanuit de exploitatie van de schepen en de aanwezigheid op maritieme evenementen zullen terugvloeien in de organisatie. Op dit moment is dit niet toereikend om de continuïteit van de organisatie en circulaire scheepsbouw te realiseren en uit te breiden. Hiervoor is 1,5 miljoen euro nodig.

Wat

hebben we nodig?

Investeer in onze schepen!

Word partner in de eerste volledig circulaire en inclusieve rederij van Nederland en investeer in onze vloot! Financieel bijdragen kan op twee manieren:

02

Investeer in onze toekomst met C2A Shipping

De maritieme sector staat voor de grote opgave om tot een duurzame en fossielvrije vrachtvaart te komen. Een belangrijke ontwikkeling, want het overgrote deel van onze planeet bestaat uit oceanen. Wateren die van belang zijn voor ons eigen welzijn op aarde, maar die vele – vervuilende - handelsroutes kennen. Niet voor niets is de internationale belangstelling voor duurzame initiatieven groot: er is nog veel te ontdekken.

Clean2Anywhere speelt hierop in met een duurzame en inclusieve missie en pragmatische projecten. Op een inspirerende en uitdagende manier behalen we zichtbare en praktische resultaten! Daarom hebben we een businessplan ontwikkeld voor de bouw en exploitatie van een unieke vloot waarin jij nu als ‘partenhouder’ (aandeelhouder) kan investeren.

Doneer en help onze projecten te realiseren

Steun onze missie met een belangeloze financiële bijdrage en doe een donatie aan Stichting Clean2Anywhere.

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij:

- Scheepsbouwers en leermeesters aanstellen voor bouw van schepen en begeleiden van vrijwilligers

- Gereedschap en materiaal aanschaffen

- Onderdelen als aandrijving en navigatie voor speeljacht en fluitschip installeren

- Keuringen, certificeringen en juridische randzaken regelen

- Innovatie in polymeren-industrie en (o.a.) maritieme sector realiseren

- Communiceren en publiceren over onze missie

Stuur mij het businessplan

Doneer!

Zo werkt investeren als partenhouder

Met een investering word je als partenhouder lid van C2A Shipping. Deze vereniging neemt de exploitatie van de door Stichting Clean2Anywhere gebouwde schepen voor haar rekening, en huurt het fluitschip in voor de internationale vrachtvaart. Het bestuur legt een tactisch en operationeel shipping plan voor aan de leden die met algemene stemmen de plannen zullen aannemen. Zo zijn partenhouders nauw betrokken bij het handelsbeleid van C2A Shipping.

In de statuten van de vereniging staat expliciet dat de exploitatie van de afvalplastic schepen dient als inspiratie en een pleidooi is voor de bevordering van de zeilende vrachtvaart. Middels experimenten doen we nieuwe inzichten en kennis op voor de transitie naar een duurzame maritieme sector. Partenhouders bepalen in de jaarvergadering hoe een toekomstig batig saldo wordt besteed en/of verdeeld.

Je bijdrage is altijd goed besteed!

Wat als het niet lukt om het fluitschip te bouwen, is je bijdrage dan een verloren investering? Zeker niet. Want alle kennis en persoonlijke ontwikkeling die we met elkaar opdoen, is belangrijker dan de schepen zelf. Dat zorgt ervoor dat dit nooit een mislukking kan zijn. Je bijdrage is dus -anders dan financieel - áltijd rendabel. Zowel voor jou persoonlijk als voor de maatschappij:

Maatschappelijk:

Financieel:

Zakelijk:

Risico’s bij deelname

Deze scenario’s brengen in financiële zin risico met zich mee. Maar maatschappelijk gezien is een investering in de bouw van het fluitschip altijd winstgevend: met jouw investering lever je een bijdrage aan de transitie naar een circulaire en meer inclusieve leefomgeving voor iedereen

Investeer!

Stuur mij het businessplan