Gezamenlijk leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de verduurzaming van onze leefomgeving

Bij de opbouw van de werf en de eerste scheepsbouwactiviteiten zijn we vrij spontaan van start gegaan. We leunen daarbij volledig op de vrijwillige deelname van deskundige en enthousiaste medewerkers

GEDREVEN DOOR

COLLECTIEVE AMBITIE

Geef me info over investeringsmogelijkheden

contact

Professionalisering van onze organisatie

Om de continuïteit van dit grote project te kunnen borgen is het noodzakelijk om voor de komende jaren een vast kernteam te installeren. Een team met een taakstellende focus die zorgt voor vooruitgang op het gebied van de scheepsbouw activiteiten, het materiaal onderzoek en de exploitatie van de schepen en de werf. Maar vooral ook zorgt dat de werf the place to be blijft en inspirerend is voor bezoekers.

Hoe kun je ons helpen?

inzicht in onze organisatie

Kostenbegroting

De belangrijkste kosten worden veroorzaakt door:

 • Arbeidskosten kernteam
 • Bedrijfskosten zoals verzekeringen, administratie, accountant, kantoor benodigdheden
 • Speciale materialen die nog niet zijn verkregen door een barterdeal.
 • Opbrengsten

  De begroting van opbrengsten is gebaseerd op de nu geldende uitgangspunten voor verhuur van de locatie en de schepen. Voor het fluitschip zijn we er vanuit gegaan dat het lukt deze in 2028 in de vaart te brengen en beschikbaar wordt voor internationale vrachtvaart en dienst doet als opleidingsschip.

  Assets

  Door de bouw van de vloot zijn er assets opgebouwd die een handelswaarde vertegenwoordigen. Jaarlijks kan bepaald worden of verkoop van schepen gewenst is voor de continuïteit en de realisatie van onze missie. De weergegeven bedragen zijn de verwachte executiewaarde van de schepen.

  04

  03

  02

  01

  Ecologisch

  Sociaal

  Educatief

  Cultureel

  We gebruiken grondstoffen die nu verloren gaan omdat ze gestort of verbrand worden.

  Iedereen mag meedoen. Met name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en status houders.

  Het inspireert anderen om zelf ook duurzame stappen te zetten.

  Samen met historici en scheeps-archeologen geven we nieuwe inzichten op de

  aloude Hollandse scheepbouw.

  Toegang

  01

  Mogelijkheid

  02

  DOE MEE

  ONTVANG MEER INFORMATIE