Onze schepen evolutie

Begin klein, maar begin vandaag

Speeljacht

Fluitschip

Werkboot

We denken groot, maar beginnen klein. Op de werf in Hoorn bouwen we daarom eerst 17e eeuwse

werkboten, de bijboten van de grote fluitschepen.

Klein beginnen is noodzaak, want zo’n fluitschip is nog helemaal niet haalbaar! Het huidige gerecyclede plastic is nog niet sterk genoeg om op die schaal te bouwen.

We experimenteren met de werkboot om het materiaal en de technieken te leren kennen. Zo ontdekken we alles voor onze volgende stap. Want tussen de werkboot en het fluitschip bouwen we nog een ander schip: een 17e eeuws speeljacht van 12 meter lang.

Een speeljacht waar de kooplieden uit die tijd voor hun plezier mee zeilden. Dit schip staat model voor innovatie en welvaartsgroei. En als het lukt om dit speeljacht te bouwen? Dan schalen we verder op en starten we met de bouw van het 90 voet lange fluitschip.

Het fluitschip is een ontdekkingsreis, een enorm experiment. Want er kan van alles mislukken. Mensen vragen vaak: ‘Wanneer gaat ‘ie te water?’ Terwijl de vraag ook kan zijn: komt ‘ie er überhaupt ooit?

Het kost tijd, geld en het vraagt veel creativiteit, omdenken en doorzettingsvermogen, maar het is leuk en betekenisvol. Dat is het plezier van ongemak! En zelfs als het mislukt, levert het project een schat aan kennis en ervaring én een grote maatschappelijk bijdrage op.

HET PLEZIER van

ongemak

ONZE SCHEPEN

03

02

01

Fluitschip

Speeljacht

Werkboot

De werkboot is een kleine bijboot van de grote handelsschepen en de admiraliteitschepen uit de late 16e en de 17e eeuw. Ieder schip had zeker twee bijboten bij zich. Want zonder deze kleine scheepjes kon het grote schip niet uitvaren.

Het fluitschip is een opmerkelijk gevormd schip. Het ontstaan was revolutionair en leidde tot een enorme ontwikkeling in de handelsvaart. Dit type schip was zo succesvol, dat het voor van alles en nog wat werd gebruikt.

De kooplieden uit de 17e eeuw waren zo rijk dat ze zich konden permitteren om een schip te laten bouwen voor de lol: om te 'spelevaren'. Het waren echte patserbakken vol met siersnijwerk en rijke beschilderingen om anderen te imponeren.

ONZE BOUWERS

Tijdens de bouw van de schepen leren we van elkaar in een veilige omgeving. We moedigen mensen aan om uit hun comfortzone te stappen en hun gewoontegedrag om te keren. Zo leren ze van ons dat je veel meer met afvalplastic kunt doen, zoals boten bouwen. En wij leren van hen dat mensen vaak veel meer kunnen dan je denkt.

Iedereen is welkom, wat je achtergrond ook is. Zo bouwen we een vloot met schepen die ieder hun eigen verhaal hebben. Met mensen die allemaal een unieke bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire leefomgeving. Elke boot heeft zo een aantal trotse eigenaren die de boot niet betaald, maar wel zelf gebouwd hebben.

Waarom

bouwen we een fluitschip?

Een stukje geschiedenis

De Hoornse koopman en reder Pieter Jansz liet eind 16e eeuw naar eigen opvattingen een schip bouwen. Een schip dat voor die tijd door zijn vorm en maatvoering nogal opmerkelijk was. Jansz kreeg het te verduren: velen spraken schampend over dit 'rare ding' en Jansz werd uitgelachen en bespot. Maar overtuigd van zijn keuze zette hij door. En... tijdens de eerste tocht bleek het schip een daverend succes!

Niet lang daarna bouwden bijna alle werven deze zogenoemde Fluytschepen. Dat 'rare ding' bracht namelijk een ongekende welvaart met zich mee en die beperkte zich zeker niet tot Hoorn. De VOC richtte haar vloot de jaren daarna grotendeels in met dit type schepen. Je zou kunnen zeggen dat door de bouw van het fluitschip een enorme welvaartsgroei ontstond die de gouden eeuw zo typeerde.

Het fluitschip dat wij nabouwen ('Swaentje') ligt op grote diepte in de Baltische Zee. Volgens scheepsarcheologen is het 90 voet lange schip afkomstig van de Hollandse werven. Door bestaand beeldmateriaal weten we dat het na 400 jaar nog bijna puntgaaf op de bodem ligt.

Er is een schat aan data beschikbaar die we gebruiken om zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke Nederlandse scheepsbouw uit de 17e eeuw. Daarbij krijgen we hulp van scheepsarcheologen en -historici en partners als Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

We herbouwen een bestaand schip

InvesteER

Investeer in onze schepen en word partner in de eerste volledig circulaire en inclusieve rederij van Nederland. Neem contact op voor meer info.

Neem contact op